مدال روابط‌عمومی‌ایران عالی‌ترین جایزه روابط‌عمومی‌است که هر سال به اثرگذارترین مدیر روابط‌عمومی‌در ایران اهدا می‌شود. انجام فعالیت‌های اثرگذار و خلاقانه در حوزه روابط‌عمومی، تعهد به اخلاق حرفه‌ای روابط‌عمومی‌و حمایت از اعتلای روابط‌عمومی‌در ایران از شرایط دریافت این مدال است.

 مدل علمی‌مدال روابط‌عمومی
مدال روابط‌عمومی‌ایران بر اساس مدل علمی‌“مدیریت اثربخش روابط‌عمومی” طراحی شده است. این مدل، بر هفت مؤلفه اصلی تمرکز دارد:

ارتباطات: برقراری ارتباطات موثر با ذینفعان مختلف
استراتژی: تدوین و اجرای استراتژی روابط‌عمومی‌اثربخش
برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی دقیق برای فعالیت‌های روابط‌عمومی
اجرا: اجرای صحیح برنامه‌های روابط‌عمومی
ارزیابی: ارزیابی و اندازه‌گیری اثربخشی فعالیت‌های روابط‌عمومی
اخلاق: رعایت اصول اخلاقی در روابط‌عمومی
مسئولیت اجتماعی: تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی

 اهداف اعطای مدال
– ارج نهادن به مقام و منزلت مدیران روابط‌عمومی
– تشویق و ترغیب مدیران این حوزه به نوآوری و خلاقیت
– ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی مدیران روابط‌عمومی
– معرفی الگوهای برتر در حوزه مدیریت روابط‌عمومی

 برگزیدگان مدال روابط‌عمومی‌ایران
پیش از این، این مدال در 12 سال گذشته به
حسن ربیعی در سال ۱۳۹۲
سید‌هادی میرباقری در سال ۱۳۹۴
شادروان رضا طاهری در سال ۱۳۹۶
حسن عمیدی در سال ۱۴۰۱
ولید آلبوناصر در سال 1402
اعطا شده بود.

تاثیر مدال روابط‌عمومی‌ایران
دریافت مدال روابط‌عمومی‌ایران، به عنوان یک افتخار و اعتبار در حوزه روابط‌عمومی‌شناخته می‌شود. این مدال، نشان‌دهنده تعهد و تخصص فرد در حوزه روابط‌عمومی‌است. دریافت مدال، می‌تواند به ارتقای شغلی و افزایش فرصت‌های شغلی مدیران روابط عمومی‌کمک کند.

همچنین، این مدال می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس و انگیزه مدیران در ادامه فعالیت‌هایش در حوزه روابط‌عمومی‌کمک کند. علاوه بر موارد فوق، مدال روابط‌عمومی‌ایران به موارد زیر نیز کمک می‌کند:

– ارتقای جایگاه روابط‌عمومی‌در سازمان‌ها و شرکت‌ها
– افزایش آگاهی عمومی‌نسبت به اهمیت روابط‌عمومی
– تشویق سازمان‌ها و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه روابط‌عمومی
– ایجاد بستری برای تبادل تجربیات و دانش بین فعالان روابط‌عمومی

در مجموع، مدال روابط‌عمومی‌ایران به عنوان یک گام مهم در راستای ارتقای جایگاه روابط‌عمومی‌در ایران شناخته می‌شود. این مدال، می‌تواند به ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این عرصه و ترویج خلاقیت و نوآوری کمک کند.

 ولید آلبوناصر

(۱۴۰۲)

رزومه

 حسن عمیدی

(۱۴۰۱)

رزومه

 شادروان رضا طاهری

(۱۳۹۶)

رزومه

 حسن ربیعی

(۱۳۹۲)

رزومه

 سید‌هادی میرباقری

(۱۳۹۴)

رزومه