شیوه‌نامه اعطای جایزه دكتر حمید نطقی بنیانگذار روابط‌عمومی‌ایران


1. کلیات
جایزه دكتر حمید نطقی، که از این پس در این شیوه‌نامه جایزه نطقی نامیده می‌شود، یک جایزه علمی‌است که در سه سطح بین‌المللی، ملی و تندیس به منظور تقدیر از خدمات و تلاش‌های علمی، تحقیقاتی، حرفه‌ای و نوآورانه افراد موثر در توسعه و اعتلای روابط‌عمومی‌و ارتباطات اعطا می‌شود.

2. اهداف جایزه
1.2. زنده نگه داشتن نام و تجليل از مقام استاد شادروان دکتر حمید نطقی و الگوسازی تلاش‌ها و شخصیت ارزنده ایشان
2.2. کمک به بهبود درک عمومی‌از ارزش، اهمیت و جایگاه روابط‌عمومی
3.2. تشویق استادان، مدیران و كارشناسان به مشارکت هر چه بیشتر در تولید و نشر دانش روابط‌عمومی‌و آشناسازی جامعه روابط‌عمومی‌با نقش و تلاش ایشان

3. مشخصات جایزه: شرایط، نحوه انتخاب و اهدای این جایزه
3.1. جایزه نطقی در راستای حمایت از حرفه و صنعت روابط‌عمومی‌در تاریخ 83/04/24 به‌ پیشنهاد مهدی باقریان مدیرعامل موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌توسط هیات موسس این موسسه و شورای عالی سیاست‌گذاری كنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی‌ایران به تصویب رسید و از تاریخ 83/08/25 به افراد واجد شرایط در این حوزه در دو سطح ملی و بین‌المللی و همچنین تندیس دکتر نطقی اعطا می‌شود.
3.2. افراد حایز شرایط زیر می‌توانند برای احراز آن داوطلب شوند:
– یک اثر یا دستاورد برجسته نظری یا کاربردی در حوزه‌ روابط‌عمومی‌و ارتباطات
– مجموعه فعالیت‌‌های علمی‌یا اثر کلی یک فرد بر توسعه و اعتلای روابط‌عمومی‌در حوزه‌های ملی و بین‌المللی
– مجموعه فعالیت‌‌های حرفه‌ای یا اثر کلی یک فرد بر توسعه و اعتلای روابط‌عمومی
3.3. ارزش مادی جایزه هر سال بسته به امکانات دبیرخانه متغیر و به پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی و اجرایی اعطای جایزه نطقی و تصویب هیات موسس موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌تعیین می‌گردد.

4. کمیته برنامه‌ریزی و اجرایی اعطای جایزه
4.1. به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای جایزه، کمیته برنامه‌ریزی اعطای جایزه نطقی تشکیل می‌شود.
4.2. اعضای کمیته اصلی که 5 نفر می‌باشد به پیشنهاد مدیرعامل موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌از میان افراد صاحب صلاحیت به‌مدت دوسال انتخاب می‌شوند.
4.3. ریاست کمیته بر عهده مدیر عامل موسسه خواهد بود.
4.4. تمدید عضویت اعضای کمیته برای سال‌های آتی بلامانع است.

5. وظایف کمیته برنامه‌ریزی و اجرایی اعطای جایزه
5.1. برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص نوع، مقدار و شرایط جایزه
5.2. مدیریت فرایند داوری علمی‌و دستاوردهای نامزدها و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب و اعلام فرد واجد شرایط
5.3. تنظیم برنامه زمان‌بندی فراخوان‌ها و مهلت دریافت آثار و خدمات علمی‌نامزدها
5.4. برنامه‌ریزی در راستای برگزاری مراسم اعطای جایزه به منظور اطلاع‌رسانی از خدمات علمی‌فرد برگزیده
5.5. تشکیل کمیته فرعی و کمیسیون‌های کارشناسی ارزیابی علمی‌داوطلبان از میان اعضای برجسته هیات علمی، مدیران و كارشناسان روابط‌عمومی
5.6. حمایت‌های اداری و اطلاع‌رسانی عمومی‌از اهداف و فرایند اعطای جایزه، شرایط لازم برای داوطلبان، برنامه زمان‌بندی دریافت آثار و شرح حال علمی‌دواطلبان.
5.7. ارتباط مستمر با داوطلبان و اطلاع‌رسانی به افراد شرکت‌کننده به‌منظور رفع نواقص و مستندات علمی‌ارسال شده به کمیته برنامه‌ریزی
5.8. اطلاع‌رسانی از زمان و مکان برگزاری مراسم اعطای جایزه و انجام هماهنگی‌های لازم
5.9. برقراری ارتباط با رسانه‌های جمعی، دستگاه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای به‌منظور پوشش خبری و اطلاع‌رسانی عمومی
5.10. تهیه فراخوان‌های لازم و انتشار زندگی‌نامه فرد برگزیده، پوستر و سایر مواد لازم

6. شرایط اعطای جایزه
شرایط و ضوابط جایزه، بر اساس شاخص‌های علمی‌و خدمات صورت گرفته در قالب آیین‌نامه اجرایی خاص توسط کمیته برنامه‌ریزی و اجرایی اعطای جایزه تدوین و اعلام می‌گردد.
تبصره1. جایزه ملی و بین‌المللی و تندیس دکتر نطقی هر سال فقط به یک فرد واجد شرایط در هر بخش اعطا می‌شود.
تبصره2. كمیته برنامه‌ریزی و اجرایی ممكن است پس از انجام بررسی‌های لازم در یك‌سال، فردی را واجد شرایط اعطای جایزه نیابد و جایزه‌ای اعطا ننماید.

شیوه‌نامه اعطای جایزه نطقی مشتمل بر 6 بند و 2 تبصره در تاریخ 83/04/24 به تصویب هیات موسس موسسه کارگزار روابط‌عمومی‌رسید.

ویرایش اول: دوم فروردین 1401