بخش اول: مدال‌های روابط‌عمومی‌ایران

مدال روابط‌عمومی‌بین‌المللی
 مدال مردمداری
 مدال ملی مدیران ارتباط‌گر
 مدال روابط‌عمومی‌سرآمد
 مدال مدیریت روابط‌عمومی‌
 مدال روابط‌عمومی‌صنعتی
 مدال روابط‌عمومی‌خلاق
 مدال ملی چهره ماندگار روابط‌عمومی
 مدال کارشناس برتر روابط‌عمومی‌

 

 


دانلود بروشور کامل:  جشنواره مردمداری ایران

دانلود: کاربرگ جشنواره مردم‌داری ایران

دانلود: کاربرگ ثبت‌نام کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی

دانلود: کاربرگ ثبت‌نام کارگاه آموزشی کاربرهای هوش مصنوعی در روابط‌عمومی