بخش اول: مدال‌های روابط‌عمومی‌ایران

مدال روابط‌عمومی‌بین‌المللی
 مدال مردمداری
 مدال ملی مدیران ارتباط‌گر
 مدال روابط‌عمومی‌سرآمد
 مدال مدیریت روابط‌عمومی‌
 مدال روابط‌عمومی‌صنعتی
 مدال روابط‌عمومی‌خلاق
 مدال ملی چهره ماندگار روابط‌عمومی
 مدال کارشناس برتر روابط‌عمومی‌
 مدال برنامه‌ریزی
 مدال ارتباطات بحران
 مدال مسئولیت اجتماعی
 مدال کمپین روابط‌عمومی

 


دانلود بروشور: مدال‌های روابط‌عمومی


لینک کوتاه: