نخستین سمینار تخصصی کاربردهای هوش مصنوعی در روابط‌عمومی