پیشگامان روابط‌‌عمومی: آليس ال. بيمن 

آليس ال. بيمن  آليس ال. بيمن (٢٠٠٣-١٩١٩) در سال ١٩٧٤ اولين رييس زن انجمن ملی روابط‌عمومی،شورای پيشرفت و حمايت از…

4,000 تومان