آموزش روابط‌عمومی: مطالعه ای تطبيقی

آموزش روابط‌عمومي: مطالعه اي تطبيقي دکتر حسینعلی افخمی عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی مقدمه آموزش دانشگاهي روابط‌عمومي در جهان بيش…

18,000 تومان