پیشگامان روابط‌عمومی: آن اچ. باركليو

آن اچ. باركليو “آن اچ. باركليو” (Ann H. Barkelew) به اين دليل كه يكي از بهترين متخصصان روابط‌عمومی است، در اين…

7,000 تومان