فرصت‌ها و تهديدهای ارتباطی كرونا با نگاهی به ارتباطات تصويری

ارتباطات، به عنوان يكي از مهمترين، بنيادي‌ترين و گسترده‌ترين عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي، در پي پاندومي كوويد-19، دستخوش تغييرات…

50,000 تومان

مقاله: ارتباطات تصويری چيست؟ 

ارتباطات تصويری چيست؟  مقدمه انسان زماني كه به انتقال افكار و ايده‌هاي خود، از طريق سخن گفتن احساس نياز كرد…

14,000 تومان