افکار عمومی

این کتاب در پنج فصل تدوین شده است. افکار عمومی، دشواری‏‌های درک مفهوم افکار عمومی، مفهوم سازی عموم، مفهوم‏ سازی…

100,000 تومان