نقش روابط‌عمومی در مدیریت بحران همه‌گیری ویروس کرونا مطالعه موردی: امارات متحده عربی

نقش روابط‌عمومی‌در مدیریت بحران همه‌گیری ویروس کرونا مطالعه موردی: امارات متحده عربی روابط‌عمومی‌یک مفهوم اجتماعی است که قدمتی به اندازه…

13,000 تومان