کتاب: مدیریت تولید و انتشار بروشور

مدیریت تولید و انتشار بروشور


فهرست مطالب

– کلیات و مفاهیم

– ساختار بروشور

– صفحه آرایی بروشور

– فرآیند تولید و انتشار بروشور

– اقدامات بعد از انتشار بروشور

70,000 تومان

بروشور 

بروشور بروشور نوعی نشريه موردی است كه به منظور انتقال اطلاعات مفيد به مخاطبان در روابط‌عمومی، تبليغات و بازاريابی مورد…

4,000 تومان