پاورپوینت(پی‌دی‌اف): تحلیل گفتمان در روابط‌عمومی

تحلیل گفتمان در روابط‌عمومی مدرس: دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه کارگاه روابط‌عمومی برگزار کننده: موسسه کارگزار روابط‌عمومی

50,000 تومان