کتاب: اصول و آداب تشريفات

اصول و آداب تشریفات (گامي نوين در روابط عمومي) پيشگفتار تشريفات: فرآيند ارتباطات غير كلامي همه كارهاي ما نوعي ارتباط…

120,000 تومان