تصميم‎ گيری دسته‏ جمعی

تصميم‎ گيری دسته‏ جمعی تصميم‎ گيری دسته جمعی مستلزم كار گروهی، و نه فرآيند تصميم ‏گيری به طور مستقل و…

9,000 تومان

تشکيل ائتلاف

تشکيل ائتلاف تشکيل ائتلاف ، روند توسعه روابط کاری ميان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها يا ملت‌ها به منظور بسيج فعاليت‌هاي گروهی،…

7,000 تومان