جامعه اطلاعاتی

جامعه اطلاعاتی  جامعه اطلاعاتی اصطلاحی است که آلوين تافلر در کتاب موج سوم به سال 1980 آن را معرفی کرده…

5,000 تومان