جدول اقدامات اجرایی پروژه استقرار مدیریت روابط‌عمومی

جدول اقدامات اجرایی پروژه استقرار مدیریت روابط‌عمومی مراحل اجرایی 1. گزینش مسئول روابط‌عمومی 2. آموزش 3. استانداردسازی 4. مشاوره شما…

20,000 تومان