مقاله/ جهان مجازی و توسعه ارتباطات انسانی

جهان مجازی و توسعه ارتباطات انسانی دکتر امید علی مسعودی عضوهیات علمی‌دانشگاه سوره رشد شتابنده فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی چارچوب‌ها…

30,000 تومان