خطابه تجاری

خطابه تجاری دادگاه عالی ايالات متحده، براي نايل شدن به اهداف نخستين ماده اصلاحی، خطابه تجاری را اين گونه تعريف…

5,000 تومان