نقش هنر خلاقيت و تصميم‌گيری در توسعه روابط‌‎‌عمومی انسانی

نقش هنر خلاقيت و تصميم‌گيری در توسعه روابط‌‎‌عمومی‌انسانی دکتر حسن بشير چکيده اين مقاله در صدد اين است که نقش…

28,000 تومان