مقاله/ جایگاه اخلاق در روابط‌عمومی

جایگاه اخلاق در روابط‌عمومی دکتر لاریسا گرانیگ استاد ممتاز دانشکده ارتباطات، دانشگاه مریلند – آمریکا کارگزاران و متخصصان روابط‌عمومی‌با مسایل…

50,000 تومان