دستورالعمل نحوه برقراری ارتباط در مواقع بحرانی

دستورالعمل نحوه برقراری ارتباط در مواقع بحرانی نویسندگان: توماس گراهام و ری تامپسون  برنامه‌ریزی بحران همیشه اهمیت داشته است، اما…

35,000 تومان