روابط‌عمومی‌ ‌در اروپا

روابط‌عمومی‌ ‌در اروپا روابط‌عمومی‌ در اروپا، حرفه‌ای در حال پيشرفت، اما بدون هويت و نمايندگی اروپايی است. در سال 2004،…

8,000 تومان

پیشگامان روابط‌عمومی: ادوارد برنيز ‌

ادوارد برنيز ‌ ادوارد ال. برنيز در سال ١٨٩١ در وين، واقع در کشور اتريش متولد شد و در سال…

8,000 تومان