کتاب: روابط‌عمومی دو

کتاب: روابط عمومی‌دو دیردر کی. برکنریج مدیر ارتباطات پی.اف.اس. مارکت وایز، یک کارگزاری ارتباطات بازاریابی در نیوجرسی است. او که…

200,000 تومان