کتاب: باور کن که، روابط‌عمومی مرده است

  رابرت فیلیپس کیست؟ رابرت فیلیپس رئیس و مدیر ارشد اجرایی بخش اروپا، خاورمیانه و آفریقای اِدِلمن، بزرگترین مؤسسۀ روابط…

90,000 تومان