ارتباط تصویری: تحول پیام‎‌ها و برداشت‌ها در روابط عمومی 2

ارتباط تصویری: تحول پیام‎‌ها و برداشت‌ها در روابط عمومی‌2 دکتر حسن بشير عضو هيات علمی‌دانشگاه امام صادق (ع)   چکیده…

35,000 تومان