پیشینه خبر/ سابقه خبر

پیشینه خبر/ سابقه خبر   پیشینه خبر، یکی از تاكتیك‌های نوشتاری در روابط‌عمومی است که اغلب با انتشار خبر همراه…

5,000 تومان