سبك آسوشيتدپرس

سبك آسوشيتدپرس سبك آسوشيتدپرس (AP)، معياري در روزنامه‌نگاري و قالب نوشتاري در روابط‌عمومي بر مبناي قواعد و رهنمودهاي بنيان نهاده…

5,000 تومان