سناریونویسی در مدیریت روابط‌عمومی

  اصول اجرایی برنامه‌ریزی بر پایه سناریو در روابط‌عمومی این کتاب محصول مهمترین مقالات منتخبی است که در پانزدهمین کنفرانس…

100,000 تومان