مقاله/ روابط‌عمومی و توسعه انسانی: رويارويی با ريسك‌های انسان بودن، يا ريسك‌های پيش روي انسان‌ها؟

روابط عمومي و توسعه انساني: رويارويي با ريسك‌هاي انسان بودن، يا ريسك‌هاي پيش روي انسان‌ها؟ پروفسور كريس گالوي مدير گروه…

50,000 تومان