كتاب: شش گفتار روابط‌عمومی نوين

كتاب: شش گفتار روابط‌عمومی‌نوين  فهرست مطالب اين كتاب، مجموعه‌اي از مقالات ارايه شده در همايش‌هاي بين‌المللي روابط عمومي در ايران…

80,000 تومان