پیشگامان روابط‌عمومی: فيليس برلو

فيليس برلو “فيليس هريت برلو” ، در زماني كه زن‌ها به طور گسترده‌ای در سطوح مديريتی بالاي سازمان‌ها حضور نداشتند،…

6,000 تومان