تبليغات بدون هزينه

 يکي از فعاليت‌های روابط‌عمومی اين است که بدون آن‌که هزينه‌ای به رسانه‌ها پرداخت کند، پيام‌‌های استراتژيک را به منظور تامين…

6,000 تومان

پیشینه خبر/ سابقه خبر

پیشینه خبر/ سابقه خبر   پیشینه خبر، یکی از تاكتیك‌های نوشتاری در روابط‌عمومی است که اغلب با انتشار خبر همراه…

5,000 تومان