کتاب: مثبت اندیشی در روابط‌عمومی

این کتاب در چهار گفتار، مثبت اندیشی: مفاهیم و تعاریف، هنر مثبت ‎اندیشی، ارتباطات مثبت در سازمانها و شرکتها و…

90,000 تومان