فصلنامه کارگزار روابط‌عمومی- شماره 57

  157مین شماره مجله “کارگزار روابط‌عمومی” با موضوع “داستان‌سرایی” منتشر شد. “داستان‌سرایی، فرایندها و کاربردها”، “قدرت داستان‌گویی و نقش آن…

50,000 تومان