راهنمایی‌هایی برای نحوه تهیه محتوای وبسایت

محتوا یکی از مهمترین جنبه‌های هر وب‌سایت است. با افزایش بازاریابی درون‌گرا، محتوا اولین و مهمترین موضوع در ذهن بازاریابان…

9,000 تومان

روابط‌عمومی دانش محور و مدیریت محتوا

در آیین افتتاحه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، کتاب روابط عمومی‌دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترک حسن بشیر…

120,000 تومان