مديريت ارتباطات

مديريت ارتباطات مديريت ارتباطات ، مفهومی‌فراگير است كه معتقد است روابط‌عمومی‌ می‌تواند يكی از چندين عملكرد ارتباطی رايج در سازمان‌های…

8,000 تومان