مديريت و ارتباطات بحران

مديريت و ارتباطات بحران مدرس: پروفسور حسام الدين بيان رييس هيئت مديره مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران كميته كارگاه…

50,000 تومان