روابط‌عمومی دانش محور و مدیریت محتوا

در آیین افتتاحه چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی‌ایران، کتاب روابط عمومی‌دانش محور و مدیریت محتوا کار مشترک حسن بشیر…

120,000 تومان