کتاب: مدیریت پاسخگویی در روابط‌عمومی

این کتاب می‌کوشد تا با توصیف مفاهیم و مصادیق پاسخگویی در بخش‌های دولتی و خصوصی، استانداردها، ابزارها و روش‌های عملیاتی،…

300,000 تومان