کتاب: مسئولیت اجتماعی در عصر کرونا

در بخشی از پیش‌گفتار این کتاب آمده است: هم‌اکنون ویروس کرونا به همه کشورهای دنیا گسترش یافته و جان بیش…

70,000 تومان