تحلیل محتوای نشریه پیام صادق: مطالعه موردی

چکیده تحلیل محتوا یکی از روش‌های مهم برای کشف جهت‏ گیری‏‌های متن و تعیین و تبیین مفاهیم به کار گرفته…

10,000 تومان

مطالعه موردی

مطالعه موردی مطالعه موردی ، روش تحقيقی کيفی و توصيفی است که شخص، سازمان يا رويدادی را با جزييات کامل…

10,000 تومان