آينده‌پژوهی در ارتباطات، با تاكيد بر آموزش مجازی در روابط‌عمومی و توسعه نیروی انسانی

آينده‌پژوهي در ارتباطات، با تاكيد بر آموزش مجازي در روابط‌عمومی‌و توسعه نیروی انسانی دكتر علی اصغر كيا مدیر گروه و…

17,000 تومان