استانداردهای روابط‌عمومی: دستور کار تحقیقاتی

مقدمه هزاران استاندارد در جهان وجود دارد که توسط متخصصان در بخش‌های مختلف تدوین و توسعه یافته است. علاوه بر…

50,000 تومان

مقررات روابط‌عمومی

کتاب: مقررات روابط‌عمومی هدف کتاب “مقررات روابط‌عمومی” شناساندن بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کلی مقررات و قوانین روابط‌عمومی‌به…

180,000 تومان