مقاله/ توسعه نيروی انسانی و شيوه‌های انسانی ارتباط در روابط‌عمومی دو و رسانه‌های اجتماعی

توسعه نيروي انسانی و شيوه‌های انسانی ارتباط در روابط عمومي دو و رسانه‌هاي‌ اجتماعي دکتر علي‌اكبر جلالي دانشيار دانشگاه علم…

17,000 تومان