نبرد جریان‌ها 

نبرد جریان‌ها  يكي از جالب‌ترين و مهمترين مجادلات در تاريخ روابط عمومی “نبرد جريان‌ها” است، رقابتی كه در اواخر دهه…

7,000 تومان