پیشگامان روابط‌عمومی: هوارد دبليو. چيس

هوارد دبليو. چيس هوارد دبليو. چيس به خاطر ابداع اصطلاح مديريت مسايل کاملاً شناخته شده است. چيس که فردی با…

10,000 تومان