وجدان اخلاقی سازمان

وجدان اخلاقی سازمان بعضی اوقات روابط‌عمومی ‌را “وجدان سازمان” می‌نامند؛ چون دغدغه‌های اخلاقی و عقايد مختلف و پراكنده جمعيت‌های مختلف…

11,000 تومان