روابط‌عمومی در ونزوئلا و  تأثيرات سياسی و اجتماعی- اقتصادی بر حرفه روابط‌عمومی در ونزوئلا

روابط عمومی‌در ونزوئلا و  تأثيرات سياسی و اجتماعی- اقتصادی بر حرفه روابط عمومی‌در ونزوئلا دکتر جوان-کارلس مولدا دانشيار گروه روابط…

25,000 تومان