مشتری/ صاحب کار

مشتری/ صاحب کار مشتری/ صاحب کار، نماينده‌ای است که با يک شرکت روابط‌عمومی قراردادی منعقد می‌كند تا از تخصص شرکت…

6,000 تومان