پاورپوینت(پی‌دی‌اف)/ مدیریت یکپارچه روابط عمومی جدید و همه جانبه نگری

پاورپوینت/ مدیریت یکپارچه روابط عمومی‌جدید و همه جانبه نگری دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه…

50,000 تومان